Okolím Rajeckého hradu

O stránke

Internetové stránky http://chodnik.rajec.info sú vytvorené so snahou o čo najväčšiu prístupnosť obsahu a funkčnosti. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, čítačky).


 

Identifikácia správcu obsahu

Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
IČO: 00321575
podatelna@rajec.sk

Mestský úrad Rajec zabezpečuje organizačné a administratívne veci a v tomto prípade je správcom obsahu týchto internetových stránok.


 

Identifikácia technického prevádzkovateľa

BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
IČO: 36734390
brosland@brosland.eu
+421 903 606 458

Všetky práva sú vyhradené. Všetky informácie a vlastné technológie použité pri tvorbe týchto internetových stránok podliehajú autorskému zákonu.


 

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo http://chodnik.rajec.info spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z.z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom JavaScript. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Ak sa vyžaduje ďalšia úprava, textové súbory sú zverejňované vo formátoch .odt a .docx súčasne. Z archívnych dôvodov sa môžu na webovom sídle vyskytovať textové súbory vo formáte .rtf, avšak nové textové súbory sa v tomto formáte už nevytvárajú a nezverejňujú. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.

Súbory obsahujúce tabuľky sú zverejňované súčasne vo formáte .ods a .xlsx, prípadne vo formáte .csv.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

Webové sídlo je pravidelne validované nástrojom W3C.

Internetové stránky sú optimalizované pre:

- Internet explorer verzia 11.0, a vyššie
- FireFox verzia 28 a vyššie
- Chrome 29.0 a vyššie
- Safari 9.0
- Opera 17.0 a vyššie.