Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.1 - Základné informácie o projekte

Mestské múzeum

Vážení návštevníci, vitajte v Meste Rajec a na začiatku náučného chodníka. Skôr, než sa rozhodnete absolvovať cestu po náučnom chodníku, môžete si pozrieť aktuálnu predpoveď na našej vlastnej meteorologickej stanici, ktorú nájdete na http://www.rajec.info/article/default/1320. Námestie, na ktorom sa nachádzate, má spoločne s mestom svoju históriu, ktorú nájdete na http://www.rajec.info/section/default/283. Pri vás sa nachádza budova mestského múzea, otváracie hodiny a ďalšie informácie nájdete na http://www.rajec.info/section/default/33. Pokiaľ ste sa rozhodli prejsť si náučný chodník, pozorne si pozrite schému trasy, pričom sa orientujte podľa smerovníkov a špeciálnej značky, ktorú nájdete v spodnej časti informačnej tabule. Pre vašu ľahšiu orientáciu: choďte priečne cez námestie smerom na ulicu M.R. Štefánika, ďalej po tejto ulici až po hlavnú cestu, kde za priechodom podľa smerovníka odbočte vľavo a pokračujte po chodníku smerom na kúpalisko, kde sa nachádza informačná tabuľa č.2. V súvislosti s využívaním technológie QR kódov vás informujeme, že využívame početnosť prihlásení, ktorá slúži výlučne na účely štatistiky náučného chodníka. Nezhromažďujeme žiadne informácie súvisiace s ochranou osobných údajov podľa GDPR.

Prajeme vám šťastnú cestu a príjemný zážitok! Mesto Rajec    

Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->