Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.3 - Základné informácie o projekte

Na začiatku zalesneného pásma

Vážení návštevníci, prešli ste prvú namáhavejšiu časť chodníka. Nachádzate sa vo výške viac ako 520 m n. m. Veríme, že scenéria Rajeckej kotliny, ktorá sa rozprestiera pred vami, je zadosťučinením vašej námahy. Pozrite si zadnú stranu tabule Remeslá Rajeckej kotliny, v ktorej nájdete ďalšie informácie. 

Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->