Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.4 - Zvieratá lesov v okolí Rajca

Pri vysokonapäťovom vedení

Nachádzate sa vo výške viac ako 600 m n. m. Ak máte záujem, podrobnejšie informácie o živočíchoch nájdete na: http://snaturou2000.sk/zivocichy Priamo pod vami je Mesto Rajec, ďalej vpravo juhovýchodne od Rajca je obec Ďurčiná. Vľavo od vás je obec Jasenové, východne je obec Kľače. Ďalej vľavo je obec Zbyňov a severovýchodne od obce sú Rajecké Teplice. Ďalej východne pod zalesneným masívom Malej Fatry je obec Stránske, vpravo od nej je obec Kunerad. Západne od obce Kunerad je obec Konská a juhovýchodne od nej je obec Kamenná Poruba. Podrobnejšie si môžete situáciu pozrieť na:   https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/?bm=zbgis&z=13&c=18.61986,49.09768# Len pre zaujímavosť, elektrické vedenie vysokého napätia nad vami je 400kV vedením spájajúce sa z Rajca na juh s Považím a na sever pokračuje až po Varín. Podrobnejšie si môžete schému pozrieť na https://www.sepsas.sk/images/schemasiete/PS_SR_2017_12_31.png

Budeme radi, ak vložíte odpadky do igelitového vreca umiestneného v odpadkovom koši. Prispejete tak  k čistote a kultúrnosti prostredia. Ďakujeme za porozumenie! Pokiaľ ste si odpočinuli, čaká vás cesta do vrchu po tabuľu č. 5. Pre vašu ľahšiu orientáciu: pokračujte ďalej značeným chodníkom smerom nahor k nasledujúcej informačnej tabuli, ktorá je odtiaľto vzdialená viac ako 200 m.

Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->