Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.5 - Rastliny Rajeckej kotliny

Pod stúpaním na Dubovú 660 m n. m.

Toto stanovište sa nachádza vo výške viac ako 660 m n. m. Ríša rastlín je veľmi obsiahla, pre lepšiu orientáciu vám odporúčame pozrieť si elektronický herbár  na: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=sk

Veríme, že vám táto aplikácia umožní ľahšiu orientáciu v rastlinách. Ďalšie informácie o Šujskom rašelinisku môžete nájsť na: http://npmalafatra.sopsr.sk/priroda/mokrade/sujske-raselinisko/

Po ceste možno narazíte aj na huby, ak si nebudete istí, využite aplikáciu, ktorá vám uľahčí orientáciu medzi nimi na: https://www.nahuby.sk/

Lesný porast, v ktorom sa nachádzate obhospodaruje Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo http://www.cenzual.sk/hospodarenie-v-lesoch  

Pozrite si aj zadnú stranu tabule, venovanú Rajeckým kožkárom, na ktorej nájdete ďalšie informácie.
 

Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->