Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.7 - Hmyz v okolí Rajca

Severne za horizontom Dubová - 700 m n. m.

Nachádzate sa vo výške približne 700 m n. m. Ďalšie informácie si môžete prečítať pod názvom Nenápadný hmyz Rajeckej doliny, ktorých autorom je Ing. Radomír Blažek. Články sú uverejnené v spravodajcovi Mestského múzea v Rajci na:

http://www.rajec.info/files/42223-Spravodajca-Mestskeho-muzea-v-Rajci-2012-oprava.pdf

http://www.rajec.info/files/37491-Spravodajca-Mestskeho-muzea-v-Rajci-2013.pdf

http://www.rajec.info/files/46817-Spravodajca-Mestskeho-muzea-v-Rajci-2014.pdf

http://www.rajec.info/files/62653-Spravodajca-Mestskeho-muzea-v-Rajci-2016.pdf

http://www.ffs.sk/pdf/FFS-19-12-Blazek-Jaszay-2014.pdf

http://www.ffs.sk/pdf/FFS-20-03-Blazek-Kratky-2015.pdf

Pokiaľ sa zaujímate o výskyt šťúrikov, podrobnosti si môžete pozrieť na:

http://www.rajec.info/files/62653-Spravodajca-Mestskeho-muzea-v-Rajci-2016.pdf

Pozrite si aj zadnú stranu tabule venovanú stredovekým cestám a cestovaniu.

Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->