Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.7b - Staré cesty a cestovanie

Severne za horizontom Dubová - 700 m n. m.

 

 
Obsah QR kódu: Stredoveké cesty a cestovanie
Pokiaľ sa chcete dozvedieť niečo viac o histórii dopravy môžete navštíviť Múzeum dopravy Rajecké Teplice.  ...viac informácií  -> www. Múzeum dopravy Rajecké Teplice
Ako vyzerali cesty v Rajeckej kotline zaznamenaná medzi rokmi 1773 – 1775 si môže pozrieť na mape z prvého vojenského mapovania ...viac informácií www. mapire.eu ->www. mapire.eu - Rajec
 
Pre vašu ľahšiu orientáciu: pokračujte po horizonte smerom na sever k ďalšej informačnej tabuli č. 9, ktorá je vzdialená približne 200 m.
 
Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->