Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.8 - Naše operence

V strede horizontu Dubová
 
Obsah QR kódu: Naše operence
Momentálne ste vo výške necelých 680 m n. m. Dúfame, že ste si po ceste všimli viaceré operence. Ďalšie podrobnosti o nich si môžete pozrieť na:
   www.strom života -> www.strom života
   www.atlas vtáky -> www.atlas vtáky
 
Veríme, že vás niektoré zaujali a možno sa dáte inšpirovať aj na výrobu vtáčej búdky, čím naše spevavce podporíte v ich živote. Jednoduchý návod vtáčej búdky nájdete napríklad na www.urob si sám -> www.Urob si sám - vtáčia búdka
K ich prežitiu prispejete aj tým, že ich budete prikrmovať počas zimy. 
Čo majú radi si môžete prečítať na www.urob si sám -> www. Urob si sám - prikrmovanie vtákov
 
Pre vašu ľahšiu orientáciu: pokračujte po horizonte smerom na sever k ďalšej informačnej tabuli č. 10, ktorá je vzdialená necelých 200 m.
 
Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->