Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.10 - Replika opevnenia hradu „palisáda“

Pri lokalite Rajeckého hradu
Obsah QR kódu: Replika opevnenia hradu „palisáda“
Podrobnosti o obrane hradísk si môžete pozrieť napríklad na -> Podrobnosti o obrane hradísk 

si môžete pozrieť ...tu
Okrem toho si môžete pozrieť rekonštrukciu opevnenia hradísk -> Okrem toho si 

môžete pozrieť rekonštrukciu opevnenia hradísk na  ...TU
 
Obsah QR kódu: História Rajeckého hradu
Na lokalite hradiska rajeckého hradu sa uskutočnil workshop archeológov a študentov. ...viac informácií (tu) ->Na lokalite hradiska 

rajeckého hradu sa uskutočnil workshop archeológov a študentov, z ktorého podrobnosti nájdete na:  ...TU
Realizácia Náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ spočívala vo vybudovaní náučného chodníka pozostávajúceho z informačných tabúľ, smerovníkov s odpočinkovými zónami a historickou časťou. Informačné tabule boli umiestnené postupne od budovy Mestského múzea, na začiatku trasy pri vstupe do kúpaliska Veronika a ďalej v zalesnenej časti horského masívu Dubová. Informačné tabule poskytnú turistom informácie o tunajšej flóre a faune, o histórii okolia mesta Rajec. Tabule obsahujú aj informácie o poľskom partnerovi projektu.  ...viac informácií (tu) ->Realizácia Náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ nájdete na ...TU
Zhrnutie výsledkov v podobe videa 3D modelu historickej podoby Rajeckého hradu, video z archeologického výskumu, ako aj video zo záverečnej konferencie k tomuto projektu si môžete pozrieť  ...viac informácií (tu) ->Zhrnutie výsledkov v podobe videa 3D modelu historickej podoby 

Rajeckého hradu, video z archeologického výskumu,  ako aj video zo záverečnej konferencie k tomuto projektu si môžete 

pozrieť na    ...TU
Pre vašu ľahšiu orientáciu: pokračujte podľa smerovníka nadol. Nasleduje približne 150 m klesania. Zhruba po prejdení 500 m vás čaká príjemné občerstvenie pramenitou vodou zo studničky. Ďalej pokračujte po ceste do obce Jasenové, kde sa môžete zastaviť a občerstviť. Následne sa držte smerovníkov až k rieke Čierňanka, ktorá vás dovedie do bodu k tabuli č. 2.
 
Budeme radi, ak vložíte odpadky do igelitového vreca umiestneného v odpadkovom koši. Prispejete tak k čistote a kultúrnosti prostredia. Ďakujeme za porozumenie!
 
Ďakujeme vám, že ste sa boli prejsť po náučnom chodníku Okolím Rajeckého hradu.
Prajeme vám pekný deň a niekedy dovidenia v Rajeckej kotline!
 
 
 
Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->