Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.11 - História Rajeckého hradu

Lokalita hradiska rajeckého hradu
 
Obsah QR kódu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na xxxxxxxxxxxxx. ...viac informácií (tu) ->
Na lokalite hradiska 

rajeckého hradu sa uskutočnil workshop archeológov a študentov, z ktorého podrobnosti nájdete na:  ...TU
Rxxxxxxxxxxxx.  ...viac informácií (tu) ->
Realizácia Náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ nájdete na ...TU
Zxxxxxxxxxxxxxxť  ...viac informácií (tu) ->
Zhrnutie výsledkov v podobe videa 3D modelu historickej podoby 

Rajeckého hradu, video z archeologického výskumu,  ako aj video zo záverečnej konferencie k tomuto projektu si môžete 

pozrieť na    ...TU
Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2