Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.5b - Rajeckí kožkári

Pod stúpaním na Dubovú 660 m n. m.

Obsah QR kódu: Okrem uvedených informácií si môžete pozrieť niektoré výrobné postupy a náradie v stálej expozícii http://www.rajec.info/section/default/33, ktorá sa nachádza v Rajci na námestí v budove Mestského múzea. V súvislosti s výrobou takzvanej „rajčoviny“ si môžete prečítať článok od autora Ing. Radomíra Blažeka pod názvom Červená koža rajčovina. Tento je zverejnený v Spravodajcovi Mestského múzea v Rajci, z roku 2012 na strane 6-7, a je dostupný na: http://www.rajec.info/files/42223-Spravodajca-Mestskeho-muzea-v-Rajci-2012-oprava.pdf

Pre vašu ľahšiu orientáciu: pokračujte prudkým stúpaním na vrchol Dubovej k odpočinkovému miestu, kde si „dobijete energiu“ krásnym výhľadom. Čaká vás najväčšie prevýšenie s hodnotou do 50 m na úseku dlhom niečo viac ako 100 m.

Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->